All about Thai Traditional Medicine
แผนที่ แผนไทยด่านหน้าสู้ COVID

      จรัญ คงสุวรรณ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.15311

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำงานด่านหน้าด้านการคัดกรองและเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้ทีม

      ธนวัฒน์ บุญราช


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21764

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      นายจักรกฤษณ์ สำราญรมย์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1325

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ต้องแสดงศักยภาพทางด้านการแพทย์แผนไทยออกมา เพื่อให้ประชาชนชาวไทยรู้ และตระหนักถึงองค์ความรู้แต่โบราณ ที่เกือบจะหายไปจากโลกใบนี้แล้ว

location
16.408587247549,102.8351110965

      นายเรืองศักดิ์ เจริญสินวรกุล


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทว.23846

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ไม่ใช่แค่ตรวจคัดกรอง แต่การดูแลสุขภาพองค์รวมคือสิ่งสำคัญ

location
13.652051,100.715765

      นางสาวอภิญญา คำเกตุ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.911

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
...แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน

      ติดต่อนวดได้ใช่ไหมครับ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
X

      นางสาวปรีเปรมพร เรียงผา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองประวัติ วัดอุณหภูมิก่อนรับการรักษา ซักประวัติ เพื่อค้นหาอาการ ให้ความรู้การใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง คีย์ข้อมูลบางรายรายงานเคส ประดิษเครื่องมือให้เจ้าที่ รพ ทำเจลแอลกฮอลล์

location
12.791876587046,100.95655235003

      สุนันทา​ เอมดวง

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ให้ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง และสุขอนามัยในช่วงโควิด19

location
13.28001,100.936805

      นางสาวชิดชนก นกแก้ว


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
X พท.ป.1343

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นหัวหน้าเวรจุดด่านตรวจควนกุนเวรบ่ายวันนี้ ตรวจวัดไข้ ซักอาการ และซักประวัติเสี่ยง ลงทะเบียนแจ้งสสอ.

      ซูไฮมิง หะยีสือนิ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อพี่น้องประชาชน

      น.ส.จันสุพร​ ไตรชมพูนรินท์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป3203

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เราทำทุกอย่างด้วยใจจริง​

location
13.692027,99.849087

      นางสาวพัตนี หะยีดอเลาะ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เราเป็นส่วนหนึ่งในการสอบสวนโรค และเป็นหนึ่งในทีมคัดกรองโรค อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญต่อเราด้วย

location
5.8883690211143,101.76437050905

      นางสาวงามศิริ สิงห์คำป้อง

      ค่ะหูไม่ฝาดค่ะ ปลื้มใจมากๆค่ะ ขอบคุณอาจารย์ ที่ทุ่มเท ความพยายามของอาจารย์เป็นผลแล้วค่ะ ขอบคุณที่ทำเพื่อพวกเราชาวแพทย์แผนไทย

      พรกนก เชื้อวังคำ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.21440

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่จุดคัดกรอง ลงพื้นที่

location
17.60982668743,103.62523095521

      เยี่ยมครับ

      นางนิรูฮานา อับดุลอาซีส


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1766

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ได้รับมอบหมายจากผอ.โรงพยาบาลบาเจาะ ประจำจุดคัดกรอง covid โรงพยาบาลบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิาส และได้ช่วยประดิษฐ์นวัตกรรม face shield รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เดี่ยวกับในการรับมือการการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด

location
6.5035426244527,101.65995682439

      รอกีเย๊าะ สาแม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.23164 พท.ภ.30512 พท.น.6360 พท.ผ.11086

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ฉันทำงานร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ในการคัดกรอง ให้ความรู้การป้องกัน การดูแลตัวเอง แก่ผู้มีความเสี่ยงต่อโรค Covid-19 และประชาชนในพื้นที่ทำงานของฉัน

location
6.1510262831419,102.06977060464

      นางสาวมาดีฮะฮ์ ตือร๊ะ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21982

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทุ่มทั้งกาย ทั้งใจ เพื่อดูแลประชาชน เราทำหน้าที่ด่านหน้าของด่านหน้าอีกที เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแต่ไม่ใช่ข้าราชการ

      ซากีมะห์ สะมาแล


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.23553

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองคนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด และต่างประเทศ

location
6.432198,101.503253

      นางสาวมูรนี ดูมอ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.23615

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      นางสาวจันทร์เพ็ญ วงษ์มากสกุล


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21631

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองโควิด19 โรงพยาบาลไชยา

      นส.ญาณิษา ชนะวรรณโณ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว22922

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เราทำงานกันด้วยใจ ถึงแม่ในกรอบงานของเราจะไม่ได้มีในส่วนนี้ก็ตาม อยากให้เห็นใจเราหน่อยค่ะ

location
9.7472228808504,98.597360150618

      1.คัดกรองตามด่าน\ 2.ลงชุมชน\ 3.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเวลามีเคส\ 4.ช่วยงานอื่นๆ เช่น ทำเฟสชิล\

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองตามด่าน,ลงชุมชน,คัดกรองกลุ่มเสี่ยง

location
13.706536324453,99.824314029865

      น.ส.ณธิดา จันทยุทธ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22333

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      นางสาววาจีย์ ไทยสนิท


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22062

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมกันคัดกรองกลุ่มเสี่ยง COVID 19 ให้กับนักเรียนกศน.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)

      พลวัฒน์ จันทริมา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21909

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองที่สถานีรถไฟวารินชำราบ, คัดกรองด่านตรวจ สภ.สว่างวีระวงศ์, ออกติดตามกลุ่มเสี่ยงจากต่างประเทศ ต่างจังหวัด พื้นที่ตำบลสว่าง, ออกรณรงค์Covid-19, วิทยาการสอนทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

location
15.302993,105.109615

      โสรญา นามไพโรจน์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.1634

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ด้านหน้าคัดครองวัดไข้ ทั้งในรพ.สต.และด่านจุดตรวจอ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

location
13.4453,99.941298

      นางสาวสุภาพร ทองคำ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2884

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผน​ไทย​เต็มใจที่ได้เป็นผู้ให้เพื่อประชาชน

location
14.947514,103.049027

      นายชาตรี ศรีอาราม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว. 21693 พท.น. 4585 พท.ภ. 29728 พท.ผ. 10275

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อย่าลืมแพทย์แผนไทย แพทย์ที่อนุรักษ์ศาสตร์การแพทย์ของชาติ

location
16.298054393237,99.784584827721

      กฤษณ์ ถิรสัตยวงศ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่ด่านหน้าคัดกรอง ที่ด่านแรกที่จะเข้าจังหวัดกระบี่

location
8.391702,98.86771

      นางสาวจารุวรรณ โตเขลางค์

      ชัยวัฒน์ จันทาเทพ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
xพทว.22909

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
สกรีนผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวการดูแลและป้องกันด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยแพทย์ผสมผสานและแพทย์ทางเลือก

location
15.609847300557,105.01907033733

      นางสาว วัรดะฮ์ รอนิง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3463

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

      Share on TTM Map


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยทั่วไป

location
6.503542,101.659956

      นางสาวนัชรา ชาวเขียววงศ์

      น.ส.ธิดารัตน์ หลงละเลิง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ว.20912

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เราดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ แม้มันจะเสี่ยงถึงชีวิตเรา

location
7.568662,99.694202

      คณนาถ มหารงค์

      นายเศรษฐา ภูมิประเสริฐ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.24297

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
สำหรับการทำงาน ใน รพ. การให้หัตถการจะปิดหมด ต้องได้มาช่วยด่านหน้า คัดกรองผู้ป่วย ทุกวัน เช้า เเละ เย็น บางวัน ต้องมีเวร 6โมงเช้า

location
17.36208578341,103.10494769365

      นางสาววนิดา เจริญสวัสดิ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ยังไม่มีเลขใบประกอบ

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ออกคัดกรองทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้ป่วย ญาติ ผู้มาติดต่องานทุกงานในโรงพยาบาล ด่านหน้า OPD และช่วยคัดกรองและวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยในคลินิก ARL

location
14.728185,103.15488

      ช่วยคัดกรองผู้คนที่กลับจากต่างประเทศและต่างจังหวัดอื่นๆ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
525623429

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ช่วยคัดกรองผู้คนที่กลับจากต่างประเทศและต่างจังหวัดอื่นๆ

location
6.532036,101.745795

      นายศาสตรา​ คำมุลตรี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20396

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรอง​ สอบสวนโรค​ เยี่ยมผู้กักตัว​ร่วมกับสหวิชาชีพ​ ผู้นำ​หมู่บ้าน​ อสม.

      นส. อรทัย หอมหวล

      นางสาวศิริลักษณ์ สุรศร


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.24287

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ในสถานการณ์โควิด-19 บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ที่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจรักษา เฝ้าระวัง ตลอดจนควบคุมการระบาดของโรคให้ส่งผลกระทบกับคนไทยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ *** แพทย์แผนไทย เป็นอีกวิชาชีพ ที่หลายท่านมองไม่เห็น โดยเฉพาะ สธ. ที่มองข้ามบุคคลากรที่เป็นวิชาชีพกลุ่มน้อยๆและกลุ่มใหม่ ในระบบสุขภาพ เมื่อสถานการณ์ ความระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ทวีขึ้นเรื่อยๆในประเทศ วิชาชีพด้านสุขภาพในโรงพยาบาล หรือหน่วยบริการสาธารณสุข จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องร่วมมื้อกันในการดูแลผระชาชนในพื้นที่ ทั่วประเทศ มองย้อนมาในพื้นที่ ที่มีบุคคลากรด้านสุขภาพที่จำกัด จึงทำให้ แพทย์แผนไทย เป็นอีกหนึ่งบุคคลากรสายสุขภาพ หลัก ที่ต้องรับหน้าที่คัดกรองและดูแลประชาชนด่านหน้า ในทุกๆแห่ง แต่ในขณะที่การดูแลเรื่องขวัญ กำลังใจจากผู้ใหญ่ ใน สธ. มองไม่เห็นเราเลย แม้กระทั่งการอนุมัติตำแหน่งบรรรจุ ข้าราชการ ตั้งใหม่ ที่มีมติออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไม่มีแม้แต่ตำแหน่งเดีย ที่จะให้เรา แพทย์แผนไทย หลายๆคนที่ต้องต่อสูกับภาระกิจการดูแลประชาชน เฝ้าระวังการกระจายเชื้อ และการติดต่อขอไวรัสสายพันธ์ใหม่ ทำให้รู้สึกท้อใจ มากๆในเหตุการที่เกิดขึ้น “พวกเราทำงานกันค่อนข้างหนัก และคาบเกี่ยวกับงานอื่นๆ เช่น งานเอกสาร งานควบคุมโรค งานยา โดยเฉพาะใน รพ.สต. ต้องทำหมด เมื่อวันเวลาผ่านไปหลายๆปี แพทย์แผนไทย หลายคนมองหาโอกาศ อื่นๆ ในชีวิตและลาออกจากระบบหลายคน” เหนื่อย เท้อ แต่ต้องสู้ต่อไป #แพทย์แผนไทย จุดตรวจโควิด จ.ฉะเชิงเทรา

location
14.559045,103.734513

      นางสาวกมลชนก ทองเกิด


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22789

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ตอนนี้ได้รับหน้าที่คัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลค่ะ ช่วงที่ว่างทำface shield แจกให้เจ้าหน้าที่

      นูรฮายาตี สิดิ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.2116

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      นางสาวอภิญญา พรวนทอง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3125

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
หมอไทยหมออนามัย

location
13.173014,100.012194

      โสรญา พานุรักษ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
X พท.ว.23338

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดอุดรธานี ณ จุดสกัดคัดกรองป้องกันcovid19 อำเภอโนนสะอาด

location
16.97381971887,102.84076987518

      นางสาวบุษบา​ อ่อนนวน


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22364 พท.ภ.29782 พท.ผ.10960 พท.น.5347

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด

      พท.ชลลดา หงษ์จันทร์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22905

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ดิฉันอยู่จุดวัดไข้คัดกรองโควิด-19 ผู้มารับบริการในโรงพยาบาล

location
16.067467216738,104.43261778868

      นางสาวสะมีมี่ย์ สะอุ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
Xพท.ว.23638

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้มารับบริการในสถานบริการ

      นางสาวอารียา บัวบุญเลิศ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22261

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำต่อไป ทำให้ดีที่สุด

location
13.742127,99.844459

      วราภรณ์ แก้วเชือกหนัง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.1xxx6

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ด่านคัดกรอง/วัดไข้คนเข้าในเขตพื้นที่ตำบลรับผิดชอบ,จ่ายยาและแนะนำการใช้สมุนไพรเช่นฟ้าทะลายโจร ตรีผลา และการรับประทานอาหารเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรค

location
12.621255915425,101.42804536968

      ชื่อ นางสาวณีรอห์ กูสะอะ

      น.ส พัชรี สีสุวะ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22361

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรอง

location
13.670793,99.818876

      นางสาวกชกร ย่างกุ้ง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
เลขใบประกอบทั้ง 4 เลยหรอค่ะ

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
จะเหนื่อย จะท้อ แต่จะสู้เพื่อทุกคน

location
6.400362,101.748143

      น.ส.ศศิธร เลิศวัฒนาเกียรติ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.2799

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองด่านหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และทำด้วยความเต็มใจ พร้อมให้การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านต่างๆ

location
13.9836,100.606898

      นางสาวอรญา ใจกล้า


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.23355

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทย ร่วมช่วยคัดกรองคนเข้าในตัวอำเภอ ในเวรเช้า และเพิ่มเติมในช่วงเสาร์-อาทิตย์

location
18.498243,98.364632

      พท.สรยุทธ์ จินพละ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19006 พท.น 1983 พท.ภ 26146

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

location
14.307812,102.733596

      นางสาวณัฐสุดา อ้นทอง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป1578 พท.ว.17265 พท.ภ.23598 พท.ผ.5297 พท.น.1036

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นหน่วยงานต้นๆที่แพทย์ขอตัวไปช่วยงานด่านหน้า หรืองานคัดกรองผู้ป่วย ที่ต้องเสียสละเวลามาแต่เช้า สลัดความกลัวโรคที่มีอยู่ออกไป เพราะคิดแค่ว่าหมอไว้ใจให้เราเป็นหนึ่งในงานตรงนี้

location
14.020419469217,100.52346724647

      นางสาว​จิดาภา​ พงษ์ปลัด


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.1680

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นด้านหน้าที่ช่วยคัดกรองคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเต็มใจ

location
14.055029,100.449209

      นางสาวชวัญฤดี​ วันโนนาม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20818

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นด่านหน้าคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง

      ภีรดา จารุพรรธน์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1454

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้เดินทางมาจากทุกจังหวัดที่ด่านตรวจเข้าเมืองของจังหวัด

location
15.533947303499,103.19227855787

      ธัญญา แซ่ตั๊น


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20906

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ร่วมคัดกรองคนไข้ บริเวณจุดคัดกรองด้านหน้าโรงพยาบาล และคลินิก ARI ค่ะ

location
13.577472,101.10495

      นางสาวสาลินี​ มือกะ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.23278

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผน​ไทย​เป็นหนึ่ง​ในทีมสาธารณสุข​ การคัดกรองด่านหน้า​ Covid​ คือหน้าที่​ของพวกเรา

location
6.203405,102.057646

      นางสาวกัลยาณี วิชัย


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว20688

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยอยู่ด่านหน้าช่วยคัดกรองผู้ป่วยและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ

location
14.447902677682,103.30021825462

      นางสาวปิยพร ทวีแสง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3671

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่ด่านคัดกรองโควิดเวรบ่าย โดยวัดอุณหภูมิร่างกายและซักประวัติผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า37.5

      นางสาวจริยา สารพัตร


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว21623

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
จุดคัดกรองเเยกโรค

location
17.166080901579,102.77988252886

      นางสาวดลยา ใจสินธุ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.22945

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
- คัดกรองโดยการวัดไข้ - ช่วยแพ็คยาที่ส่งไปรษณีย์ให้ผู้ป่วย - ค้นหาเบอร์โทร ที่อยู่ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดส่งยาให้กับผู้ป่วย - ทำ face sheild

location
18.434672,98.801631

      นางสาวชนิดา ทอดสนิท


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22899

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรอง วัดไข้ ทำเฟสชิล จ่ายยา

      จุฑามาศ หมั่นเพียร


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20783

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองคนไข้ที่คลินิก ARI ด่านหน้าของ รพ.

location
13.622824,99.630135

      นางสาว ดาราธาร แดงสงวนสุข


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22951

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่เวรด่านตรวจไวรัสcovid

location
13.507196,99.790125

      นางสาว ตะวัน งามมี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3575

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
พื้นฐานของหมอทุกคนคือการคัดกรองคนไข้

location
13.717491637571,99.771335071932

      สุรสิทธิ์ จันมีเทศ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองด่านหน้าคลินิกARI/ต้มยาสมุนไพรเพิ่มภูมิต้านทานสนับสนุน จนท.

location
16.560964,100.624359

      นางสาวจารุพร จันทาศรี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.น.2316 พท.ผ. 8127 พท.ภ. 27678 พท.ว.20826

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่เวรปฏิบัติงานตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน(ตรวจวัดอุณหภูมิผู้สัญจรทางถนน/บันทึกข้อมูลบุคคลที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติ/ให้ความรู้การปฏิบัติตัว) และคัดกรองCOVIC 19ในชุมชน

location
13.643095,99.860611

      น.ส.สุกัญญา พรไพรัช


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3109

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
พยายามช่วยทุกอย่างที่ทำได้

location
13.839537,99.91326

      นายอัสฮา อดุลย์รอหมาน


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1641

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้มารับบริการทางเข้า อาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ก่อนเข้าอาคารของโรงพยาบาลก่อนผู้ป่วยเข้ารับบริการ

location
6.393365,101.692277

      คมสัน สระกระโทก


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทว18312

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ช่วยสนับสนุนบริการ ด้านการแพทย์ เช่นคัดกรอง ผู้มารับบริการ ช่วยทำอุปกรsafty

location
13.694384,99.852668

      วรรวิษา จำปาไทย


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.3073

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้มารับบริการและช่วยงานเภสัชกรรมแพคยาส่งให้ผู้ป่วยที่บ้าน

location
14.12346,99.689731

      เภฑาย แก้วพิลึก


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21450

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ลดความเสี่ยง ร่วมป้องกัน ช่วยเหลือ

location
15.654726270776,104.30551484227

      นภาพร ทอลา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22998

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      นางสาวสุดารัตน์ เกียรติพัฒนกุล


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.3112

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้ป่วยที่มารับบริการและจ่ายยาไม่พบแพทย์(drive thru)

location
13.69438453145,99.852668689793

      นางสาวปาณิสรา สุวราธนาภูมิ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3016

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นหน้าด่านในการคัดกรองผู้ป่วยและญาติรวมถึงผู้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลทุกคน มีการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง

location
16.196436,104.51576

      กัญญาณี หนูเพชร

      น.ส.กรกนก คงสบาย


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2889

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคโควิด&การใช้ยาสมุนไพรที่ถูกต้อง

location
13.891006023627,99.80952746286

      พท.ภัทรกร จิติ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.18839

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เสริมพลังให้ จนท. ..ต้มน้ำกระสายยา..แนะนำ การดูแลสุขภาพป้องกันการติดเชื้อโควิด ด้วย สมาธิบำบัดSKT/ ส่ง จนท.ร่วมคัดกรองด่านหน้าทางเข้า รพ.

      นางสาวปริญดา ฟองแก้ว.

      นางสาวพีรยา คนเก่ง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
น.ส.พีรยา คนเก่ง ใบประกอบวิชาชีพ พท.ว.21940

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ด่านคัดกรองCOVID

location
19.146096962918,99.617991550821

      นาย กฤษฎาวุฒิ วรวิชญ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสัฃฆราชองค์ที่17

      น.ส.เดือนฉาย วันเพ็ญ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว18977

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้ป่วยโควิด ด่านหน้า จัด ยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ส่งต่อให้กับรพ.สต

location
20.271270375617,100.07742103189

      พท.สมชาย จันทรัตน์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.18889

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ปฏิบัติหน้าทึ่อยู่เวรจุดคัดกรองของโรงพยาบาลประจำอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่แรกของจังหวัดนราธิวาสที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสรายแรก

location
5.939572,101.779869

      นางสาววิภาดา ผลรักษา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3082

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เราเป็นกำลังเล็กๆที่พร้อมดูแลคนไข้ เราไม่เคยทอดทิ้งคนไข้ ขอจุดเล็กๆให้เรายืนบ้าง

location
12.775892,99.90875

      นางสาวสีตซือรอ เจ๊ะเง๊าะ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22719 พท.ผ.8244 พท.น.4523

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ยินดี และเสี่ยงร่วมด้วย เพื่อต้านภันโควิค แก่องค์กร

location
6.32330516,101.50789727

      พท.ป.นที​ อ้นดำ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2416

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคโควิด-19​ ด้วยสมุนไพรไทย​

location
14.584804,100.452033

      วัชรี​ แช่มช้อย


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
บ.ป.528

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
จุดคัดกรองผู้ป่วยด่านหน้า, จัดยาเรื้อรังเพื่อส่งให้ผู้ป่วยที่บ้าน​

location
17.476436,101.974343

      นางสาวแสงอรุณ เมืองคำ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19013

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ช่วยจุดคัดกรอง วัดไข้ผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล

location
12.924376,99.72199

      นางสาวปฐมวดี ย่อทอง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.23040

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ตรวจคัดกรองผู้ป่วย ญาติและเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารพ.

      ลภาวัน โลหิตไทย


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3065

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ช่วยคัดกรองผู้ป่วยทั้งในรพ.และชุมชน แนะนำการใช้ยาสมุนไพรที่ถูกต้อง

      น.ส.ธิติยา สมศรี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3275

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้ป่วย

location
14.477284431458,103.59130096436

      นางสาวเบญญทิพย์ วิวัฒนวรกาญจน์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3159

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองคนไข้หน้ารพ. ซัพพอร์ตน้ำสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่รพ. ออกคัดกรองผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากพท.เสี่ยง ออกชี้แจงเรื่องการใช้ฟ้าทะลายโจรในพื้นที่

location
14.477455,103.590947

      นางกรกานต์ กมลรัตน์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22286 ผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์เเผนไทยด้านเวชกรรไทย

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองคนไข้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

location
15.204939,104.868548

      นางสาวดาริน​ วงค์​วาร


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20885

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ดิฉัน​อยู่จุดคัดกรองวัดไข้คนไข้​และจัดยาผู้ป่วยคลินิกARI

      ซูไฮลา ลีเดร์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19845 พท.น.2892 พท.ภ.27028 พท.ผ.7914

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองด่านหน้า การซักประวัติ สอบถามอาการ ตรวจไข้ ให้คำแนะนำ ปฎิบัติงานคัดกรองคนกลับมาจากมาเลย์เซีย ด่านศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง อำเภอสุไหงโก-ลก และลงพื้นที่สอบสวนโรคตามเขตรับผิดชอบตำบลมูโนะ

      นางสาวนัศรียา ลีบำรุง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.)1763

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้ป่วยใน รพ.ที่จะเข้ารับบริการ

location
14.094985,100.727369

      นางสาววิชุอร แสงอ่วม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป. 3081

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้านโควิด19

      นส.นันทิกานต์ หาญพิทักษ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
21421

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ช่วยเหลือองค์กรในการคัดกรองหรืองานที่มอบหมายเต็มที่คะ

      ดลทิพา มณีใส


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1241

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นส่วนหนึ่งในการคัดกรองเบื้องต้นของผู้รับบริการร่วมกับสหวิชาชีพ ร่วมลงชุมชนกับสหวิชาชีพในการคัดกรองผู้สัมผัส หรือ เสี่ยง COVID และยังมีการตรวจรักษาจ่ายยาด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยผู้ที่เข้ามารับบริการตามปกติ

location
13.102531,99.971079

      นายอาซูวา อุมา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      นางสาวพัชรินทร์ มลิพันธ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21924

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
หน่วยคัดกรอง

location
17.58679,103.689422

      น.ส.วีรภรณ์ กันฟัก


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.20768

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ดิฉันจ่ายยาสมุนไพรแนะนำการใช้ยาสมุนไพรที่ถูกต้อง ช่วยฝ่ายเภสัชฯจัดยาลงจ่ายผู้ป่วยตามชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อcovid-19ค่ะ

      Share on TTM Map

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ป่วยใน รพ. ตรวจจ่ายยาสมุนไพร ผลิตยาสมุนไพร

location
16.403304,103.098708

      วันมัสรียา อาแว


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2782

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยทำหน้าที่คัดกรอง วัดอุณหภูมิ หน้าโรงพยาบาล จ่ายยาสมุนไพรในกรณีเคส URI กรณีไม่ติดเชื้อ

location
6.855662,101.377497

      พทป ณัฐนันท์ ลลิตภัทรานุวัตน์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป2960

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      พท.พรนภา พ่อศรีชา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.23596

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      นางสาวนูรฮานันท์ ตาปู

      น.ส.วิสาข์ เวียงศรี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3084

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

      น.ส.จิราพร ชูทอง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21644

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ฉันไปอยู่ด่านตรวจก่อนเข้าจังหวัดสงขลาเพื่อคัดกรองคนที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

location
7.769504,100.357214

      นางสาวลาตีป๊ะ มะ

      อรชุดา ชัยธรรม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21187

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ต้องเป็นด่านหน้าในการคัดกรองคนไข้ที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลไม่ต่างจากวิชาชีพอื่น ซึ่งมีความเสี่ยงไม่ต่างกัน

location
6.2503280073874,102.04648449207

      เสาวลี คุ้มภัย


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21337

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำงานคัดกรองคนไข้ กลุ่มเสี่ยงเหมือนวิชาชีพอื่น

location
9.204696,99.859376

      ภคปภา นาคพงษ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่มีใบแผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

      นางสาวอาลีฟา เด่นอดุลย์มาตร


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22482

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ช่วยคัดกรอง วัดไข้ ผู้มาใช้บริการในหน่วยงาน ช่วยทำหน้ากากแจกจ่ายให้ประชาชน

location
6.240581,101.498918

      นางสาวทัศนี สาลีพันธ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21753

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทุกวิชาชีพย่อมสำคัญเท่ากันหมด

location
7.891919,99.026422

      น.สอรุณี สิงห์รอ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.1963

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำงานบนความเสี่ยงไม่แพ้กับวิชาชีพอื่นๆ

location
16.965584,100.060104

      ภิลันทน์ สังคง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21968 พท.ภ.29465 พท.ผ.10049 พท.น.5033

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองตรงจุดด่านตรวจ

location
6.377547,101.800555

      นางสาวชนาธิป โสพินธุ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2928

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรอง วัดไข้ ตามจุดตรวจต่างๆ ลงชุมชนติดตามกลุ่มเสี่ยง ทำface shield

location
6.532037,101.745796

      นางสาวอัซมารีย์ ดอเล๊าะแล


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.23385

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทีมคัดกรองโควิดด่านหน้า

location
6.167746,102.066652

      พรชิตา แก้วเมฆ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.24171 พท.ผ.11002

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ช่วยคัดกรองคนไข้ เเละลงชุมชน

location
6.336363,101.507979

      นางสาวรอฮายา เจ๊ะเง๊าะ

      นายอนันตชัย พรมนนท์ พท.ว.23346, พท.น.3665,พท.ภ.30983,พท.8417 ตรวจจุดคัดกรอง covid 19 ก่อนรับบริการแพทย์แผนไทย และก่อนเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล

      น.ส.ศิริพร เจริญสิทธิ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
1900

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
-จัดยาและส่งยาประจำตัวให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อลดความแออัดใน รพ.สต.บ้านศาลเจ้าไก่ต่อและความปลอดภัยของผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ covid-19 -มีการคัดกรอง โดยแพทย์แผนไทย ตามแนวทางคัดกรองของ รพ. -มีการจ่ายยาสมุนไพร -มีการจัดทำข้อมูลให้ความรู้สมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับหวัดผ่านช่องทางไลน์หน่วยงาน

location
15.790904,99.684663

      นางสาวอมิตา แมหะ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว. 24376 พท.น.6850

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เหนื่อยแค่ไหนก็ไม่หวั่น ถ้ามีเบื้องบนเห็นความสำคัญของแพทย์แผนไทยให้มากกว่านี้

location
6.1691192598461,101.69983661502

      นางสาวนาดียา สาและ

      ศุภนิดา. คนหาญ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22101 พท.ภ.29560 พท.ผ.10113 พท.น.5131

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ให้การบริการอยู่ด่านโควิดเช่นเดียวกับทุกวิชชาชีพตามคำสั่งของท่านๆตั้งแต่14.00น.-20.00น. หน้าที่คือตรวจวัดไข้ให้คำแนะนำ

location
16.764774,104.15514

      นางวันดี บ่อหนา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22059

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
สู้เพื่อชาติ สู้เพื่อวิชาชีพ

location
7.805992,98.973643

      ปิยาภรณ์ เนื้ออ่อน


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21879

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองก่อนเข้ารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย

location
8.6855891744034,98.398287022158

      นายสุไลมาน เยะมูเร็ง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20619

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำหน้าที่คัดกรองประชาชนในพื้นที่ และด่านตรวจเข้าเมือง ให้ความรู้และวิธีปฏิบัติแก่ประชาชน หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ัรับผิดชอบ เช่น อบต. , โรงงานต่างๆ

location
6.37756,101.800559

      น.ส.อภิษฎา พัฒนพิเชียร


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
เลขใบประกอบวิชาชีพ พท.ป.3126

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำงานร่วมกับจุดคัดกรองของโรงพยาบาล

location
16.827616554258,99.794494435652

      นางสาวพรประภา พรหมรักษา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21899

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยสู้โควิด เป็นด่านหน้า คัดกรองอยู่สนามบิน ออกสอบสวน คัดกรองโควิด

location
17.452312,101.73082

      ภัทราวรรณ ทองกร


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท. ว. 24204

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      นางสาวปิยะธิดา เข็มสุข


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20723

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย covid 19 และคัดกรองผู้ป่วย covid19

location
15.808437166938,104.46855978086

      จุฑาทิพย์ วิลามาศ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20841

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่จุดคัดกรองช่วยวัดไข้ค่ะ

location
15.908072,105.273187

      นางสาวนฤทัย คิดอ่าน

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
พวกเราแพทย์แผนไทย รพ. สต.ต้องรับหน้าที่คัดกรองcovid 19 และดูแลประชาชนอยู่หน้าด่านถนนและลงพื้นที่ในชุมชนค่ะ

location
16.369890838043,103.04506035959

      นางสาววิญาพร พยัคฆ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.๒๒๐๖๘

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
จันทร์-อังคาร คัดกรอกผู้ป่วยที่จุดซักประวัติ พุธ-ศุกร์ จัดยานำส่ง รพ.สต

location
17.013070012263,99.587177912601

      รัชนี เจริญนรากร


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.769

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ตรวจคัดกรองประชาชน และติดตามผู้กักตัว 14 วันในชุมชน

location
12.255499,102.580312

      นางสาวอรณิชา น้ำจิตตรง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22218

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ตรวจคัดกรองซักประวัติผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการที่คลินิกเบื้องต้น และประสานงานส่งต่อเมื่อเจอผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เป็นCOVID

location
10.497580792967,99.186208943533

      น.ส.ธิดนัตน์ แอนิ่ม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.17042

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นผู้ที่คัดกรองผู้รับบริการก่อนรับการรักษาพยาบาล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน covid และเพื่อแยกว่าเป็นไข้หวัด หรือเข้าข่าย สงสัยจะไม่ใช่ไข้หวัด เพื่อส่งต่อพยาบาล ช่วยจัดทำอุปกรณ์ เช่น แมสผ้า เฟรชชิล และยังช่วยจัดยาสำหรับคนไข้เรื้อรังที่ไม่ต้องมาแออัดนั่งรอรับยาที่ รพ.สต. แต่รอนับยาที่บ้านได้เลย

location
7.607784,100.115222

      นางสาววรัญญา แหวนหล่อ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19154 พท.ภ.26310 พท.ผ.7734 พท.น.3847

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำทุกอย่างในสถานการณ์โควิด ตั้งแต่ออกคัดกรอง ลงเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง

      นส.ระพีพร บุญแซม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.2560

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ถึงเราจะไม่ใช่ส่วนที่สำคัญ แต่ทุกครั้งที่ได้ทำเราเต็มใจและทำเต็มที่

location
15.299400707499,104.90521252155

      น.ส.ศศิธร อินทรบำรุง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.18783

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองเบื้องต้น

location
16.181302,103.299132

      ญาณิกา ปรวิชชยากรณ์

      นางสาวศิริพร อินธิแสน


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ด่านหน้าคัดกรองผู้มารับบริการในรพ.

location
16.042024,103.113799

      พท.ป.ประถมพร มาตย์วิเศษ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1410

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำทุกอย่าง...

location
16.184282813404,103.30007611397

      วิลาสินี. ดาวเรือง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22072

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ข้าพเจ้าอยู่จุดคัดกรองด้านหน้า วัดไข้ทุกคนที่มารับบริการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกคนที่มาทำงาน

location
8.2800010942273,98.303398809672

      ใส่ตรงไหน

      มณีรัตน์ พันตาแก้ว

      เสริมศรี ภิญญชาติ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19172 พท.ภ.26358 พท.ผ.7749 พท.น.2500

      นางสมหญิง พันธ์แก่น


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19005

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      ราตรีจิตร แก่นมาลี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ดิฉันเป็นด่านหน้าที่ช่วยคัดกรองcovid ช่วยวัดอุณหภูมิ ช่วยสอนล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อcovid

location
14.916038,105.061052

      พท.ป.ธารทิพย์ ภูทองเงิน


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.870

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองโควิดหน้าopd

location
12.969756,101.219188

      พิชญา พริ้มพราย


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.2459

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำงานด่านหน้าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ประชาชน

location
12.966618,99.891166

      นางสาววรรณวิศา ช่วยสถิต


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22425

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ฉันอยู่จุดตรวจคัดกรองคนไข้ และจ่ายยาสมุนไพรให้คนไข้

location
7.709513,99.837608

      นางธนิษฐ์นันท์ รัตนพันธ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
Xพท.ว.21412

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นสิ่งที่ดี ซึ่งการทำงานด้านหน้าCOVID หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ ยังไม่แสดงตัวตน แต่แผนไทยต้องมาตั้งรับให้ เหมือนปิดทองหลังพระ ใครไม่เห็น แต่เราเห็น

location
7.563524,99.924192

      พท.บ.ทนงศักดิ์ สะสม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.24072

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ด่านตรวจคัดกรองโรค ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

location
15.97912138844,99.824684523046

      กมลพรรณ​ ชนะชัย


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20789

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่คัดกรองari ทั้งร้อนและเสี่ยง

location
12.966618,99.891166

      นายสุวิทย์ จบถิ่น


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
X พท.ว.19758

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยด่านหน้า ผู้เสียสละ คัดกรองโควิด-19

location
7.563529,99.925024

      ภัควิภา. รู้ยืนยงค์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.1829

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

      นางสาวยัสมีน หะยีอาแว


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.3348

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ดิฉันคัดกรองคนไข้เสี่ยง covid-19 ที่เดินทางเข้า จ.ปัตตานี ลงชุมชนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในค่ายกักกัน 14วันที่กลับจากต่างประเทศ

location
6.874328,101.225518

      ขอบคุณคะ

      พลอยพิรุณ​ เหลาพรม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21911

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อกกคัดกรองโควิดที่ชุมชน​ อยู่จุดคัดกรองที่รพ.สต.​ บันทึกข้อมูลการเยี่ยมผู้กักตัวลงในโปรแกรมJHCIS เตรียมเอกสารการคัดกรองและเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในช่วงโควิด

location
17.383912,103.780645

      กมลทิพย์ ซ้ายมี

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยกับด่านหน้า ที่ต้องทำหน้าที่คัดกรองในชุมชน ไปเดินรณรงค์ที่ตลาดนัด คัดกรองด่านหน้า

      เป็นด่านหน้าในการคัดกรอง covid ประจำด่านตรวจ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21059

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นด่านหน้าในการคัดกรอง covid ประจำด่านตรวจ

location
15.112777105263,104.67850947368

      น.ส.รุจิรา ณัฐทธิศักดิ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.18996

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่เวรถนน ออกตรวจคนถูกกักตัว 14 วัน

location
13.953071,99.953895

      ปิยาพัชร จันทรวิมูล


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21878

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      นางสาวจุฑาทิพย์ พูลเกิด


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.18315

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
งานประจำแผนไทยถึงไม่รับนวดแต่ก็ยังจ่ายยา ให้สุขศึกษาอยู่ งานcovidคือ ตั้งหน่วยรับคัดกรองผู้เข้าเกณฑ์โรคค่ะ

location
7.735174,100.009356

      นส.ฟาตีฮะห์ อามะ

      นายไพบูลย์ สรรพกิจไพศาล


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.953

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ตรวจและติดตามผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยง (ผีน้อย) ,ตรวจและติดตาม high risk ผู้สัมผัสร่วม ,ตรวจผู้สัมผัส low risk ,ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องฟ้าทะลายโจรแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ,ตรวจและตักเตือนประชาชนละเมิด พรก.ฉุกเฉิน และมาตรการล็อคดาวน์เมืองพัทยา ,ตรวจคัดกรองด่านถนนหลวง ,ผลิตและจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในหน่วยงานและแจกจ่ายประชาชน

location
12.896838,101.04101

      วิลาวัณย์ เผือกชาย


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.17784

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ฉันอยู่จุดคัดกรองคนไข้

location
7.650243,99.98747

      นางสาวรสสุคนธ์ มั่นจิต


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22415

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      ฟิรดาวส์ ชิดเอื้อ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21011

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองประชาชน

location
9.343108,98.431565

      นางสาวรุ้งระวี ทุยบึงฉิม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.1470

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แม้ไม่ได้ทำงานในหน้าที่ของตนเองแต่ก็ทำหน้าของหมอเท่าที่จะทำได้ ตรวจ ประเมิน คัดกรองใน/นอก รพ.สต. และจ่ายยาสมุนไพรอยู่ค่ะ เพราะเราเป็นคนไทยค่ะ

location
17.03797,99.882972

      นางสาวยุวดี กองมี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว 17051 X

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทย ออกคัดกรอง ร่วมออกหน่วยสแกนผู้ป่วย ให้ความรู้การป้องกัน การใช้ยาสมุนไพรส่งเสริมการดูสุขภาพป้องกันโควิด

location
7.210304,100.229386

      นางสาวพรนิภา พรหมงอย


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22382

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำงานที่คัดกรอง ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยง คีย์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง จัดทำข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้แอดมินอำเภอ

location
17.405462221043,103.8307953678

      นางสาวชนิตา เนียมแสง

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ฉันได้รับมอบหมายให้คัดกรองและวัดไข้ผู้มาติดต่อ ณ สสจ.เชียงราย และได้รับหน้าที่เป็นสื่อเกี่ยวกับสถานการณ์โรคในการสื่อสารให้กับประชาชน ตามช่องทางต่างๆ

location
19.849276,99.860748

      นางสาวอารีย์รัตน์ แสนทอง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21502

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ฉันได้ไปตรวจคัดกรองโควิดที่ด่านและหมู่บ้าน

      นายเกรียงศักดิ์ คงสมฤกษ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรอง เฝ้าระวัง ค้นหาคนเข้าออกในพื้นที่ ให้ความรู้โรคโควิด สอนทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้

location
15.691974,101.268325

      นาง มารีนี ดาหมิ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.219

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ป้องกันดูแลรักษาฟื้นฟูทุกคนด้วยใจเต็มร้อย

location
6.869252,101.248897

      ศิมาภรณ์ อ้อคำ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22088

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
สู้เคียงข้างวิชาชีพอื่นๆ

location
16.39263792169,104.15328562251

      นางสาวยุวดี มั่นจิต


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว21998

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้เข้ารับบริการงานบริการปฐมภูมิเเละองค์รวม

location
14.765181225145,103.87299864386

      น.ส.อนัญญา พื้นนวล


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21064

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นทุกอย่างให้ สธ. แล้ว

location
13.86476738557,99.806047788525

      สุภาพร เมืองเกิด


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2540

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
กระบี่

location
8.1366336082979,99.017932007376

      สุพัตตรา บุญรอด


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.18209

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ตั้งใจและพยายามทำหน้าที่นี้ให้เต็มที่ แล้วทุกๆอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี

location
15.078893128583,99.513483785721

      พัชราภรณ์ ชัยเจริญ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21917

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ผลิตชาชงสมุนไพรต้านหวัด เสริมภูมิคุ้มกัน แก่บุคลากรรพ.มหาสารคาม

location
16.181303,103.299133

      วรรณฤดี ลีภัทรกิจ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19153

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ช่วยเหลือทุกงาน ด่านหน้า เชิงรุก “มดงานตัวเล็กๆที่ใจยิ่งใหญ่”

location
9.1111763523214,99.231916973197

      สุดารัตน์ มูลชมภู


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22140 พท.ภ.29580 พท.น.5152 พท.ผ.9862

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      น.ส. พรนภา เฮงประยูร


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20992

      นางสาวรัชนีกร​ จันทริมา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22010

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำงานทุกอย่่างที่ได้รับมอบหมาย เยี่ยมผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง​ ให้คำแนะนำ ตรวจจ่ายยาตามหลักวิชาชีพ​

location
15.620489,104.676632

      นางสาวสุนทรี กิตยานุรักษ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21154

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      นางสาวสุชัญญา มหาวรรณ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.24325 พท.ภ.31531

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ด่านหน้าคัดกรองโควิดที่ด่านตรวจและรพ.สต.

location
8.608246,99.273049

      รับทราบค่ะ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1961

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด19

location
6.6583952550746,101.24236970117

      นางสาวนิรพร จันทา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำหน้ากาก face shield ให้เจ้าหน้าที่ใน รพ เพื่อใช้ในจุดคัดกรอง

      นางสาวศิริญาภรณ์ พางาม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.24282

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองโควิดในโรงพยาบาล

location
15.239242284815,103.91485502517

      พท ป จีรนันท์ บุญอิ่ม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท ป 1684

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
รพ สมุทรสาคร คลินิกแพทย์แผนไทย. ผู้ป่วยมาด้วยอาการไอ เจ็บคอ โรคระบบทางเดินหายใจ เดือนมีนาคมมารับบริการ รับยาสมุนไพร 50 ราย. เดือนเมษายน รวม 24 ณ วันที่ 10 มีผู้ป่วยใน 1 ราย ไอ เจ็บคอ แพทย์ส่งมารับนามะขามป้อมค่ะ

location
13.551445973722,100.27919590473

      ปนัดดา วังสันต์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21431

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นด่านหน้าในการคัดกรองcovid-19ของรพ

location
15.239242284815,103.91485502517

      นางสาวสิริกุล ศรีสมบูรณ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว 24315

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ด่านหน้าไม่มีค่าเลยหรอ

location
15.239242284815,103.91485502517

      ชัชวาลย์ ค้ามีผล


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21687

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      เกศกนก คณานันท์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
525622156

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ไม่ใช่หรอคะ ทำไมถึงไม่มีตำแหน่งบรรจุให้เรา ทั้งๆที่เราก็ทำงานด่านหน้าในการคัดกรองcovidเช่นกัน

location
15.240124897291,105.08788279049

      นางอุรารัตน์ พูลเพิ่ม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.1562

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ด่านหน้าคัดกรอง

location
15.908072,105.273187

      นางสาวธีรดา เจริญไชย


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2414

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

      คัดกรอง วัดอุณหภูมิ สอบถามประวัติการเดินทางหรือประวัติใกล้ชิดบุคคลเสี่ยง ที่หน้าด่านทางเข้าตึก OPD โรงพยาบาล ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง ร่วมประชุมวางแผนการทำงานศูนย์ EOD

      น.ส.ชณิสา ก่อกิจไพศาล


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21668

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

      นางสาวณัฏฐวรรณ รุกขชาติ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19227

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ได้ออกคัดกรอง เยี่ยม ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจ.ต่างประเทศ ผู้กักบริเวณผู้ที่มีความเสี่ยงและออกให้ความรู้อสม.ทุกหมู่บ้าน ร้านค้า รร. วัด

location
0.066964,0

      พท.ป.ดาริน สุทธิธรรม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1024

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

location
14.622155271518,103.86928155516

      กุสุมา ศิลาขาว


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21598

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้ป่วยที่ด่านตรวจบริเวณรอยต่อจังหวัด และร่วมสอบสวนโรคกับวิชาชีพอื่นๆ

location
13.547546,101.058

      Share on TTM Map

      นนทิภา โพธิ์สอน


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3593

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      นางสาวณัฏฐาภรณ์ ท่าทอง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19229

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เฝ้าระวังคัดกรองให้ความรู้แก่ประชาชน ร่วมกับสหวิชาชีพ

location
14.792873,103.932792

      ปภิลณัช นิลมาก


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.22169

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
สู้ๆนะ เพื่อนและเรา

location
7.7390869679913,100.07247269154

      ลักษณา เดือนขาว


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2181

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทย่วมสู้โควิ-19

location
14.767254,103.961286

      นายรุ่งเพชร มะโฮง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.รุ่วเพชร มะโฮง พา.ว.22417

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
พัฒนาวิชาชีพ

      ภัทรเวช พุฒิไพศาลภิวัฒน์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป 1448

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
จุดคัดกรองผู้ป่วยที่มารับบริการ ใน รพ

location
14.448454884287,103.30152068039

      นางวิภาวรรณ ประดุจชนม์ รพ.สต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์

      นางสาวกชมนเลิศสิทธิ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.23492

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

      นางสาวปณิดา อุปสุข

      เกศินี​ ภูมะลา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19921

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้ป่วยและออกเยี่ยม

location
14.880389,103.488041

      น.ส.สิริพร​ ฉั่วศิริพร


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว​ 23643

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
การคัดกรองคนไข้ด่านหน้า​ และการออกชุมชน​เพื่อไปคัดกรองคนไข้ที่กักตัวกลับมาจากต่างประเทศ​และ​ต่างจังหวัด​ การตรวจและวินิจฉัย​โรคช่วยกัน​กับพยาบาล

location
15.44847,103.615209

      นางสิราลักษณ์ คำขูรู

      นางสาวเกศกนก. รองทอง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21601

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เบิกจ่ายอุปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันตัวเอง คัดกรองในที่ประชุมต่างๆ

location
14.892847390817,105.09125974387

      นางสาวจิตตา ท้วมพงษ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป3144

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ดิฉันช่วยวัดไข้และซักประวัติ ผู้เดินทางเดินทางในจุดตรวจควบคุมการเเพร่ระบาดโรคcovid-19ฝั่งขาออกจากฉะเชิงเทรา และคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

location
13.738113943835,101.12376015633

      นางสาวณัฐธิดา วงศ์สว่างศิริ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20876

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คลินิกARI

location
10.865656,99.337041

      น.ส.ชนิษฐา นนทะศรี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว22245

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ลงพื้นที่คัดกรอง covid-19 แนะนำแนวทางตามมาตรการ และ กักตัว 14 วัน ค่ะ

location
17.849932103388,103.87920282484

      น.ส.ศุภลักษณ์ ขุราษี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2215 x

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
บริการคัดกรองcovid-19 (thermoscan) จุดที่ 1 ก่อนยื่นบัตร/ทำบัตรเข้าตรวจ

location
15.846832,103.372509

      นางสาวพรพิมล แสนประสิทธิ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20557

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
หนูเป็นคนติดตามเยี่ยมและให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงที่มาจากต่างจังหวัดและคัดกรองวัดไข้

location
17.785867,102.998461

      น.ส.จุฑาทิพย์​ ขันแก้ว


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22870

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์ที่ไม่เคยได้รับการยอมรับ เเต่ทำงานอยู่ด่านหน้าตลอด

location
13.484094,99.940081

      ไพโรจน์ บุญโรจน์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
บ.ว.14429

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้ไข้และซักประวัติก่อนเข้ารับการบริการ

location
12.986641,101.673163

      ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ ดวงนิล


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.1179

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ไปอยู่เวรคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ อยู่เวรหน้าด่านที่ รพ.สต.บ้านต้นนา และคัดกรองคนไข้ตามหมู่บ้าน ออกส่งยาและจ่ายยา ตรวจคนไข้ในชุมชน

location
13.781054,101.337585

      อมรินทร์ ชะเนติยัง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ออกคัดกรองอยู่ด่านหน้าโรงพยาบาลลงชุมชนเพื่อนำส่งยาอุปกรณ์ทางการแพทย์และให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด

location
14.55738105927,104.13332245132

      นายณัฐพล จันทร์เนตร์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.24053

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ผมอยู่จุดคัดกรอง ทำหน้าที่วัดไข้ ซักประวัติการเดินทาง แนะนำ ให้คำแนะ มีทั้งเวรเช้า บ่าย ดึก และติดตามผู้ถูกกักตัวในชุมชน ในระยะที่กักตัวติดตามเฝ้าระวังอาการ

location
15.206584867216,100.15359543264

      นางสาวชุติกาญจน์ เมืองช้าง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20864

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรอง

location
14.988101385209,100.33409229524

      ปรางทิพย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
2442

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ช่วยตรวจคัดกรองด่านหน้าวัดอุณหภูมิ ให้ความรู้การล้างมือ ช่วยทำอุปกรณ์ป้องกันโควิดตามความจำเป็น

location
14.000486,101.761473

      นางสาว มยุรี พิทักษ์ไพร


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ภ.30495 พท.ผ.11069 พท.น.5895

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองวัดไข้ในรพ.สต. และคัดกรองวัดไข้ที่ด่าน

location
18.813812,99.072896

      นางสาวชุลีพร มหาคม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
Xพท.ว21697,พท.ผ.9799,พท.น.4847,พท.ภ.29283

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำทุกอย่าง ช่วยงานทุกคน นี่แหละแพทย์แผนไทย

location
20.247721,99.658759

      นางสาวศิวารัตน์ แหลมคม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19847

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      นางสาวชนัญชิดา วงษ์ท้าว


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.2647

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เย็บหน้ากากอนามัยทำface shield ให้บุคลากรให้ รพ. ออกบริการวิชาการแก่สังคม ให้ความรู้ให้การป้องกันการแพร่เชื้อและการติดต่อ แนะนำยาสมุนไพรแก่ชุมชน

location
14.533046619626,100.91459555872

      นางสาวปาริชาติ วังทะพันธ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21874

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ฉันทำงานคัดกรองด่านคัดกรองโควิด-19

location
16.986151075489,104.49234377593

      มลฤดี ฤทธิ์เต็ม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป 3163

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นจุดคัดกรองผู้รับบริการของรพ.สว่างอารมณ์ ทั้งคอยสนับสนุนต้มน้ำสมุนไพรให้เจ้าหน้าที่รพ.ได้ชื่นจิตเย็นใจสู้ภัย covid 19 ค่ะ

location
15.577360662153,99.863157732307

      น.ส.ฐิติกานต์ จาไชย


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20868

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
วัดอุณหภูมิร่างกายและคัดกรองผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ,อื่นๆ

location
18.654898,99.127412

      เกียรติพงศ์ แก้วลาด


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20815

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ผมปฏิบัติงานอยู่ด่านหน้าจุดแรกของการคัดกรองโควิดตามคำสั่งของโรงพยาบาล แต่ละวันมีคนไข้ที่เข้าเกณฑ์PUIวันละหลายราย แต่ยังต้องผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่ขาดแคลนด้วย

location
15.846754507911,103.87454775059

      นางสาวอรทัย ช้างสาร


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว19179

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ออกให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศและต่างจังหวัด ตรวจวัดอุณหภูมิผู้กักตัวตัวอยู่บ้าน

location
17.117718,102.460396

      พิชญาภา รัตนทะนุกุล


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.23105

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่ด้านหน้าจุดคัดกรองผู้ป่วยและต้องขึ้นเวรคัดกรองด้วยค่ะ

location
18.425097769111,98.746457704057

      นางสาวอรนุช แสงเฮ่อ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21188

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แผนยุทธศาสตร์โควิด คัดกรองโควิด

location
19.524693328617,98.242653273046

      สุขสิริ แก้วประชุม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21139

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ให้บริการเชิงรุก โดยการคัดกรอง และให้บริการเชิงรุก การตรวจวินิจฉัยและการจ่ายยา

location
9.1100498401603,99.283176988569

      วราภรณ์ ใจคำ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว19718

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ให้บริการคัดกรองผู้ป่วยOPDของรพ.

location
19.352651,99.510027

      ประภัสสร เขจร


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19949

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      ศัสยมน กังใจ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3090

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทุกวิชาชีพ มีส่วน รวมพลังร่วมต่อสู้ covid 19

location
14.416248,101.866337

      นางสาวกาตือมา เฮาะสนิ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1656

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองด่านหน้า บริการน้ำสมุนไพรตรีผลาแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

location
6.2396802930624,101.49915659413

      วินิต มาลินี

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ผมอยู่จุดคัดกรอง PUI(covid)และARI และให้คำแนะนำสมุนไพรแก่กลุ่มโรคARI

      วราภัสร์ ฐิติรัตนสกุล

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยนั้นเป็นด่านหน้า นักรบชุดขาวซึ่งเขาไม่เห็นค่า แต่ยินดีรับใช้ประชาชนต่อไปเผื่อสักวัน จะมองเห็นค่าแต่เปล่าเลย เขาลืมแพทย์แผนไทย

location
19.791336,99.656716

      ธัญลักษณ์ พรมตัน


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2409

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่เวรจุด screening วัดไข้/ซักประวัติผู้ป่วย ตรวจวินิจฉัยจ่ายยาสมุนไพร บันทึกและเก็บข้อมูลประชากรที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดในชุมชน

location
12.569438851377,102.53999033989

      นางสาวธัญชนก จันก๋าวี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.24085

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
Saveแพทย์แผนไทย

location
20.420959,99.983025

      นางสาวมินตรา นรรัตน์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
เลขที่สมาชิก 525600792

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่คัดกรองหน้าด่าน covid-19

location
20.271222587371,100.07776668491

      บุษบา ยินดีสุข


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.15484

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรอง วัดอุณหภูมิ ให้ความรู้เกี่ยวกับvivid

location
13.817588002762,102.07222310173

      นางสาววริษา ผลาหาร


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22052

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยเป็นนักรบด่านหน้า จากสถานการณ์ปัจจุบันมีความสำคัณไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นๆ ทั้งตั้งรับจุดคัดกรอง เยี่ยมบ้าน แนะนำการป้องกันการโรคcovid_19

location
12.869261259165,101.14249638781

      นางสาวรัตนา ทัดเกษร


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ดิฉันอยู่จุดตรวจกักด่านเพื่อวัดไข้ ที่ด่านหน้า รพ.สต.เดิมบาง อ.เดิมบาง จ.สุพรรณบุรี

location
14.884774,100.086285

      ณัชมิญ แม่นปืน


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1882

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่จุดซักประวัติ วัดvital signที่หน้าฉุกเฉิน และอยู่คลินิกคัดกรองโควิดกับแพทย์และพยาบาล

location
13.601347,101.086728

      Share on TTM Map

      นางพิชญาภา พินิจมนตรี

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ข้าพเจ้า นางพิชญาภา พินิจมนตรี ปฏิบัติงานด่านหน้าจุดวัดไข้และคัดกรองผู้มารับบริการโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย

location
20.134031,99.85927

      ปวริศา ภิรมย์ไทย


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21434

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษา คัดกรองผู้ป่วยตามงาน

location
14.985901285842,102.18526583165

      นางสาววิมลฉัตร จันทร์ประเสริฐ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทว.21087

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้ป่วย วัดไข้ ซักประวัติผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการให้ รพ

location
15.391967,101.443494

      นายศุภฤกษ์ บัวชุม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1153

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองคนไข้ ออกคัดกรองตามจุดตรวจสกัดระหว่างจังหวัด คัดกรองด่านพรมแดน ท่าอากาศยาน ส่งเสริมการใช้สมุนไพร และออกควบคุมโรคในชุมชน

location
16.937637622087,104.7126157605

      นารี พันธ์แก่น


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1206

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่ด่านคัดกรองโควิด ตรวจรักษาจ่ายยาสมุนไพรคนไข้ ทั่วไป แนะนำสมุนไพรต้านหวัด ให้สุขศึกษาการป้องกันโควิด การล้างมือ ป้องกันโรค

location
14.621462,103.851717

      น.ส.วิภา ผ่องแผ้ว

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นหน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันควบคุมโรคระบาดไม่ให้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

location
16.569279,103.573249

      ธนัชพร ทองศักดิ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
X

      นางสาวอารยา พิหก


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22258

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ลงพื้นที่สอบสวนโรคผู้ป่วยตาม PUI และอยู่เวรด่านคัดกรองคนเดินทางเข้าจังหวัดระนอง

location
10.415794,98.782869

      สุกัญญา รักไร่กลาง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21135

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองคนไข้ก่อนเข้ารับบริการที่รพ.

location
15.167101,102.248047

      จิฬารัตน์ พิมพ์ทอง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21650

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เหนื่อยแค่ไหนร้อนแค่ไหนก็ทน ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับ ช่วยมองเห็นคนทำงานด้วยค่ะ

location
15.518186,104.246398

      วริศรา ผิลา รพ.สต.เขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

location
16.14981,100.629827

      น.ส.สุชาดา เตียศรีพัฒนสุข


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2233

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
location
14.9379,100.365571

      นางสาววิชุดา แก้วคำ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2787

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ออกให้คำแนะนำการใช้ยาสมุนไพรที่ถูกต้องให้เหมาะกับสถานการณ์Covid ลงชุมชนให้คำแนะนำกับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด คัดกรองที่ด่านร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น

location
17.778165,102.807688

      นางสาวณัฐวรา ไชยมณี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22939 พท.ผ.10861 พท.น.5730 พท.ภ.30324

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

      นางสาว​พิมพ์​วลัย​ ไ​ช​ณ​วงษ์​


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.23111

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองที่คลินิกARI​ วัดอุณหภูมิ​ ซักประวัติ​เบื้องต้น​ ให้กับผู้ป่วย

location
14.743963,104.359278

      ศิริกานต์ โรทิม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
Xพท.ว.23251

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้มารับบริการ

location
16.001072563699,100.36086866762

      นายสมรรถชัย พุ่มไพร


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว21118

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่จุดคัดกรอง covid 19

location
15.61009631794,102.12340202183

      นายวิศรุต ฉิมมาลา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.2506

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรอง งานง่ายที่ติดเชื้อง่าย

location
14.071941636702,102.81535410476

      พรจรัส ประสิทธิ์วิเศษ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองเฝ้าระวัง

location
16.463296,100.359013

      นางสาวจริญญา คำศรี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19880

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
มีรายชื่อแต่งตั้งให้ปฎิบัติการด่านหน้าคัดกรองประชาชน โดยการวัดไข้ ให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวช่วงCovid-19 หน้าสภ.บ้านตาขุน ฝั่งขาเข้าของจ.สุราษฎร์ฯจากภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานอื่น อยู่ผลัด 08.00-16.00 น. ในคลินิกแพทย์แผนไทยให้บริการผู้ป่วยตามปกติ ตรวจ วินิจฉัย นวด จ่ายยาสมุนไพร

location
8.9065130334499,98.885463103652

      นางสาวศศิธร ยอดแย้ม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2800

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      เฉิด สารเรือน


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.18107

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่ด่านคัดกรอง และ ติดตามกลุ่มเสี่ยงโควิดที่บ้าน

      นาย วิศรัณน์ พันธ์งอก


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
Xพท.ว.23229

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ตรวจคัดกรองผู้ที่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ หรืออาการทางระบบหายใจ และ จ่ายยาสมุนไพร

location
16.188224,100.519898

      พท.ป.กชกร กลิ่นมาลี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2609

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองวางแผนด้านการเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19ที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์แผนไทย

location
13.112332551335,99.945292824655

      กาญจนา ประวันเตา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20806

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยเป็นด่านหน้าสู้ภัยโควิด-19 แพทย์ประจำชาติไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก

      นายจรัสเดช ไชยทอง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.1322

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
1.คัดกรองผู้ป่วยก่อนรับการรักษา 2.เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเฝ้าระวัง และกักตัวอยุ่บ้าน 3.ให้นำแนะนำกับประชาชนในการดูแลสุขภาพช่วงการระบาดโรคCOVID-19

location
13.723461461954,101.38083226285

      นางสาวฝากฝัน พิกุลทอง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.23072

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นผู้ วัดไข้และซักประวัติผู้ป่วย ก่อนมาเข้ารับบริการภายในโรงพยาบาล

location
15.391967,101.443494

      สุวิชญา ศรีบุญ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
จำไม่ได้คะ

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำด้วยใจด้วยบทบาทหน้าที่ มีความเสี่ยงเหมือนกัน

location
15.453419829809,101.06598488526

      น.ส.กัลยรัตน์ ฟักแก้ว


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
525600171

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
•ได้อยู่จุดคัดกรองโควิดทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 08.00-16.00 น. •ทุกวันศุกร์ ได้อยู่จุดสต็อกของบริจาคให้กับ รพ.

location
19.189745055437,99.877056972292

      นางสาวพักตร์พิไล ไชยเพียร

      ศิริพร ทองคำ

      น.ส.ฐิติมา บุ้งทอง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว2296

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ช่วยคัดกรอง วัดไข้ ที่ด่านตรวจต.กลางใหญ่ และออกให้คำแนะนำการกักตัวของคนที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัดมา ต.บ้านกอก

location
15.530056,104.443404

      นางสาวอารตี รองเดช


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
X พท.ว.22478

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทย ทำงาน สัมผัสคนไข้เหมือนวิชาชีพอื่นในวงการแพทย์เช่นกัน

      นายอภินัทธ์ หลงเก

      นายนที น้อยเศรษฐี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1377

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ตรวจ รักษา จ่ายยา ให้คำแนะนำ การใช้สมุนไพรที่ถูกต้องและการดูแลตนเองแบบไทย

location
13.533969,99.808732

      ชนิกานต์ มีลา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21673

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรอง วัดอุณหภูมิ สอบถามประวัติการเดินทางหรือประวัติใกล้ชิดบุคคลเสี่ยง ที่หน้าด่านทางเข้าตึก OPD โรงพยาบาล ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง ร่วมประชุมวางแผนการทำงานศูนย์ EOD

location
17.363316296999,103.10676214623

      ธิดารัตน์ มะปะเข


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22405

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ดิฉันทำงานในจุดคัดกรอง และยังให้คำแนะนำ เรื่องการใข้ยาสมุนไพรแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

location
17.47184,103.261291

      น.ส.สุธาศิณี ชัยสวัสดิ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.15898

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แล้วจะปักหมุดยังงั้ยคะ

location
9.1823202170676,99.42312656642

      นางสาวกัณฑาภรณ์ กล้อยกลิ้ง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1569

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ดิฉันจะช่วยคัดกรองวัดไข้ และต้มน้ำดระสายและยาสมุนำพรให้คนไข้

location
15.071929,100.157164

      พท.ประภา พละเขต


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว21363

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
1.อยู่จุดคัดกรองผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ซักประวัติตรวจวัดอุณหภูมิ 2. ปรุงยาสมุนไพรให้ผู้ป่วยนอกรับประทาน 3.ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

location
16.566789,103.507935

      พท. เบ็ญจวรรณ สอนไธสง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท. ว20956

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยร่วมสู่ Covid-19

location
17.289266,104.256782

      อินทุอร อนันตโชค


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2566

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรอง

location
9.9636529980916,98.643029929599

      พท.ฝนทิพย์ ภูเนาว์นิล


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20985

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ออกคัดกรองร่วมกับสหวิชาชีพ ออกทำงานเชิงรุกติดตามให้คำแนะนำกับกลุ่มเสี่ยง

location
17.328972962049,104.03840346615

      นางสาวกมลวรรณ ปาสา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21567

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ปฏิบัติหน้าที่ที่จุดคัดกรองคลินิกARIและนำส่งผู้ป่วยPUI ที่ cohort ward

location
17.105022625924,103.01986755377

      นายณัฐภูมิ ปิดตามะ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21730

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่เวรทั้งคืน กล้ำกลืนฝืนทน เพราะคำคน(คนใหญ่คนโต)ที่ไม่สนใจ

location
13.753427771954,100.9396751225

      คุณานนท์ เครือแวงมล


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20821

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

      น.ส.นภัสกร​ มวลชัยภูมิ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19123

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองด่านหน้า​ รพ.และนอกสถานที่ จัดยาจ่ายในชุมชน​ ควบคุมดูแลแม่ค้าตลาดประชารัฐอำเภอพังโคน

location
17.393761,103.704988

      น.ส.ฤทัยวรรณ แสนสุข


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.772

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ช่วยเพื่อองค์กรคนไข้...และสังคม...

location
13.968107,100.968764

      น.ส.พชิราวัลย์ อ่อนละมุล


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.2734

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรอง วัดอุณหภูมิ สอบถามประวัติการเดินทางหรือประวัติใกล้ชิดบุคคลเสี่ยง ที่หน้าด่านทางเข้าตึก OPD โรงพยาบาล ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง ร่วมประชุมวางแผนการทำงานศูนย์ EOD

location
17.362159383459,103.10499832034

      นางสาวปฏิญา สายรัตน์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1061

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ให้บริการด้วยความเต็มใจ เหนื่อยแค่ไหนใจก็สู้

location
13.406645602406,99.998189804027

      รุสนี รอเกต


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.17782

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ลงถึงบ้านผู้ที่ต้องกักตัวร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่อสม.ในการติดตาม COVID-19

location
6.9742493247712,99.917471545833

      นางสาวสุพัตรา เชื้อสิงห์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.22161

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นด่านหน้าในการคัดกรองคนไข้ก่อนเข้ารับบริการทุกคน คัดกรองผู้ที่กลับจากต่างประเทศ และจากพื้นที่เสี่ยง

location
15.627436,104.869431

      นฤมล พันธุ์​เปรม​


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21793

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำหน้าที่คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด

location
13.504012,99.931494

      ณัฐธิดา พลเล็ก


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22935

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้มารับบริการก่อนเข้าโรงพยาบาลและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรค COVID-19

location
18.340354,100.71335

      นางสาวกรองทอง เกตุไพบูลย์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว20651

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
8 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.00 น. ณ จุดคัดกรองโพธิ์เอน อำเภอโพธิ์ทอง ได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองเพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อ (covid-19)

location
14.690505,100.267272

      นายธนภัทร์ วรรธนปิยกุล


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22966

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
tanapatwad@gmail.com

location
14.931306474212,103.18098664284

      นาย อรรถกร ศรีชนะ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.2336

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ช่วยคัดกรองโรค และให้คำแนะนำกับประชาชน

location
14.702868902044,100.44362451363

      น.ส.ปิยนุช หาญชนะ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทว.19807

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ประจำเวรด่านคัดกรอง covid และออกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงร่วมกับสหวิชาชีพ

location
16.915848,103.960871

      ประภัสสร ซุ้นสุวรรณ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.2301

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
สู้ๆๆจนกว่าโควิดจะหมดไป

location
6.6043643094633,100.84220061742

      นางจีระวัน ทัดศรี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว18314 x

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยก็ได้ร่วมบริการหน้าที่คักกรองผู้ป่วยARIใน รพ.

location
15.387206,104.559521

      นางดาราณี ผลาจันทร์ แพทย์แผนไทย รพ.แม่ลาว จ.เชียงราย

      นางสาวพนารัตน์ พุ่มพฤกษา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว20987

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ออกคัดกรองจุดตรวจCOVID19 และทำหนังสือรับรองผู้กักตัวครบ14วัน

location
16.473421,103.161

      นางสาวภัทรียา วรรณสอน


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
วัดอุณหภูมิด่านหน้าผู้รับรับบริการ คัดกรองทั่วไป และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพด้านระบบทางเดินหายใจ การใช้ยาสมุนไพรไทย

location
20.147038484632,99.853726258568

      กฤษณา แสงนาค


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1226

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ตรวจรักษาผู้ป่วย จ่ายยาสมุนไพรสร้างภูมิต้านทานให้ผู้ป่วย

location
14.62376801,100.33449505

      นายสันติ แซ่อึ้ง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.2222

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ข้าพเจ้าอยู่ด่านตรวจคัดกรอง Covid-19

location
16.722617973014,99.458234086633

      เกสร ราศรีชัย


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.962

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองและให้ความรู้ ผู้มารับบริการก่อนเข้าสถานพยาบาล

location
16.586608,101.150817

      นางสาวรัชดาวัลย์ ยารักษ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.23165

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
-อยู่จุดคัดกรองคนไข้ที่มารับบริการในรพ. -ทำface shield และเย็บหน้ากากผ้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในรพ. -บรรจุยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถมารพ.ได้ เนื่องจากสถานการณ์Covid

location
15.387206,104.559521

      นางสาวจุฑามาศ สมรัตน์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
หน้าที่คือสิ่งที่ต้องทำ

location
16.054532373677,103.65550601089

      ศิลป์สุภา พรมมิ่ง

      วรรนิสา หาญล้า

      นางจริยาพร หนูการุโณ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.21393

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
จุดคัดกรอง(วัดไข้)

location
10.123189520158,99.084172621124

      สุธิดา ตราศรี

      นางสาววรางคณา สายธนู


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20638

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นผู้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยบริการในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของประกาศจังหวัด ทำหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยบริการงดการนวด หรือสัมผัสตัวผู้ป่วย

location
15.224746,104.855362

      นางสาวกฤษณา โหจิตต์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2338

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่คัดกรองคนไข้ก่อนเข้า สอ.

location
13.425226083598,99.988758265972

      Share on TTM Map

      นายจินดา ทาระศรี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
X พท.ว.21640

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      ปัทมา. รนที


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.842

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

      เบญญา เพชรยังพูล


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.24143

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำงานสาธารณสุขอำเภอ สนับสนุนและจัดสรรอุปกรณ์ให้กับหน่วยบริการ ให้ความรู้การใช้สมุนไพร และตรวจคัดกรองโควิด

location
13.396573,102.200157

      นางสาวปวีณา ชิณวงศ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19925

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

      ปิยะดา วิหก


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1833

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้ป่วยที่เข้ารับบริการและต้มน้ำสมุนไพรให้บุคลากรทางการแพทย์ดื่ม

location
14.187490667551,99.478166587651

      นางสาวโศภิษฐา ทรงศรีเจริญ

location
10.71553,99.252056

      นางสาวนภาภรณ์ แสงสุวรรณ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.1748

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองคนไข้ก่อนเข้ามาใน รพ.เพื่อคัดกรองคนไข้ uri ที่เข้าเกณฑ์ลงคลินิกari

location
6.8376755471018,101.17343148938

      พทป.1826


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
นางสาวแพรวพร อารีวิทยาเลิศ

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรอง

location
15.650285118307,103.57880522674

      ชยาลักษณ์ เนาวพันธ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20530

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เต็มที่ทุกงานที่ได้รับมอบหมาย

location
8.7476936358761,99.278600821989

      นางปิ่นมณี รมยาคม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
10891

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

      น.ส.ฐิติพร โสรกนิษฐ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว20752

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
-อยู่จุดคัดกรองคนไข้ที่มารับบริการในรพ. -ทำface shield และเย็บหน้ากากผ้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในรพ. -บรรจุยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถมารพ.ได้ เนื่องจากสถานการณ์Covid

location
15.387206,104.559521

      ปรียาพร เสนาฤทธิ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20968

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และให้คำแนะนำปฏิบัติตน

location
7.06552,100.523668

      นริศรา สาร​ภาค​


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
525622354

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      นางสาวปริชาติ แก้วห่อทอง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20721

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองคนไข้ที่มารับบริการสถานพยาบาล ช่วยนักสิชาการเก็บข้อมูลกลุ่มเสี่ยงของโรค

location
7.0403634159279,100.49797933549

      นูรีฮัน ยาชะรัด


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แผนไทยด่านหน้าสู้โควิด เราพร้อมสู้กับโควิด แล้วใครซับพอตเราบ้าง

location
7.345209,100.055377

      นายธนาดล บุญเหลา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นด่านหน้าคัดกรองคนไข้ ก่อนเข้าตึกรับบริการคลินิกต่างๆ

location
14.916038,105.061052

      ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธันย์ชนก พันธุ์ประเสริฐ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทป.3273

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

      นางสาวสุดารัตน์ สรรพวุธ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21146

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เราอยู่ด่านคัดกรอง COVID-19 วัดไข้ คัดกรอง จัดทำอุปกรณ์ป้องกันเชื้อให้กับบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงาน จัดทำสื่อ,เผยแพร่ข้อมูลโควิด 19 และการใช้สมุนไพรให้ถูกวิธีให้กับประชาชนในพื้นที่

location
15.152532562385,104.76619755937

      พท.พัชรียา ประทาสู


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นด่านหน้าคัดกรองคนไข้โควิดก่อนให้คนไข้เข้าตึกภายในโรงพยาบาล

location
14.916038130584,105.06105276599

      นางสาวนลินทิพย์ เลี้ยงชั่งทอง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2991

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ฉันอยู่เวรจุดตรวจคัดกรองcovid19

location
13.443041339204,100.03949155603

      รุสดา ดอเลาะ

      พท.สหรัฐ สิงห์ชู


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.24305

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ผมทำงานแบบถวายชีวิต. แต่ท่านไม่คิดถึงผมเลย

location
15.901430013779,104.62323188782

      นางสาวอังคณา เอ่งฉ้วน


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.23379

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยสู้ภัยCOVID-19

location
8.1822456265169,98.880556672812

      สิรินันท์ ฉิมพาลี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.851

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่ สสจ คอยประสานงานข้อมูลต่างๆ

location
13.427587,100.023919

      พทป.นิธิวิชญ์ ห้องสวัสดิ์

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำงานอยู่ด่านหน้า สกัดป้องกันโรคติดต่อ covid-19 ที่กรมขนส่งทางหลวงถนน เส้น 340 สังกัด สสอ.อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และ รพ.สต.บางปลาม้า

location
13.750078,100.491292

      นางสาวธิติกร เวสารัตน์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1742

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดชลบุรี ,จุดตรวจคัดกรองที่รพ.สต. ,ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพ ป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19

location
13.442583679803,100.99997510446

      นางสาวอัจจมา หลังยาหน่าย ตำแหน่งแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลควนกาหลง จังหวัดสตูล

      นางสาวลักษิกา ขวัญแก้ว


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3364

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่ในทีมคัดกรองCOVID และค้นหากลุ่มเสี่ยงCOVID

location
16.726875,101.019563

      ไปตรงไหนคะ

      น.ส.วะนิดา ศูนยะราช


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20572

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ออกพื้นที่ไปคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและต่างจังหวัดร่วมกับวิชาชีพอื่น จัดทำพื้นที่ปลอดภัยในรพ.สต. ทำface shields ให้แก่จนท.และอสม.ในเขต

location
17.76400263972,103.81969499268

      น.ส. กาญจนา คิดดีจริง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.23970

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ซักประวัติการเดินทางเบื้องต้น แนะนำวิธีการป้องกัน

location
14.613069,103.308243

      เสาวลักษณ์​ จารุ​ดารา​


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22462

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ดิฉันอยู่ประจำจุดคัดกรอง วัดไข้ประชาชนในพื้นที่รัยผิดชอบค่ะ

location
13.387522,99.923622

      กาญจนาพร ศรีจันทร์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทว.23971

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ช่วยคัดกรองที่มีความเสี่ยงพอสมควร ทำงานใกล้ชิดกับคนไข้หลายประเภท เเละทุกจังหวัง

location
9.9828386062106,99.066754793276

      นางสาวอรพรรณ ทัพกาญจน์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทว.21189

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยต้องเสี่ยงขนาดไหน ในการคัดกรองผู้ช่วยคลินิก ARI ซักประวัติเเละช่วยงานอื่นๆ

location
9.9828386062106,99.066754793276

      พท.น้ำฝน บุญเรือง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
เลขใบประกอบ พท.ว.24117 พท.ภ.31332 พท.น.6632 พท.ผ.11954

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองคนไข้ ARI และเป็นหน่วยสนับสนุนในการทำอุปกรณ์ป้องกัน ร่วมถึงการช่วยจัดยา NCD ตามแต่ละรพ.สต.

location
14.351127078841,100.86989517813

      นางสาวนุสรีน่า เสรีรักษ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19748

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยพร้อมจะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพดีปลอดภัยจากCOVID

location
6.857411280024,100.11305181082

      นางสาวฟาตีฮะห์ อามะ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19639

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ตั้งรับด่านหน้าที่จุดคัดกรอง

location
6.570942,101.542314

      นางสาวอนิศา ยาหยาหมัน


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.20593

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยร่วมสู้covid-19

location
7.0926628149525,99.766702875495

      นูรอัยนี คชฤทธิ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
525601714

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ฉันอยู่จุดคัดกรองผู้ป่วยบริเวณหน้าOPDของโรงพยาบาลคะ

location
6.931185,99.785463

      น.ส. รัชนี กอแก้ว


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
นวดไทย ระหัสใบประกอบวิชาชีพ 3478

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ยังไม่ได้ใช้ค่ะ

      นางสาวพรนิชา ตูพานิช


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
Xพท.ป.3312

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
สสจ.นครพนม ด่านหน้าคัดกรองผดส.ก่อนมีมาตรการยกเลิกเที่ยวบิน

location
17.409012475131,104.77940524168

      นางสาวแก้วกัญญา เรียบร้อย


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
Xพทป1986

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นด่านหน้าในการช่วยคัดกรองcovid-19 ทุกวัน และทำอุปกรณ์ face shield ให้กับบุคลากรในรพ และยังช่วยจัดยาncd เพื่อส่งให้ผู้ป่วยตามบ้าน

location
14.351127078841,100.86989517813

      นางสาวสุวนันท์ ชัยบุรี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22184

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย
      ไชยวัฒน์ ศรีพอ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2056

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ออกร่วม คัดกรองผู้ป่วย ร่วมกับสหวิชาชีพ เพื่อแยก ผู้ป่วย PUI /จัดทำหน้ากาก แมสผ้า รวมทั้งเป็นประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล ประชุมวางแผน เตรียมรับมือกับสถานการณ์ในทุกวัน และยังเปิดให้บริการด้านเวชกรรมไทย

location
16.449210141377,102.65426313587

      ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี ภูครองนาค


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1639

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออก อ.เกาะช้าง ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง คัดกรอง สอบสวน ติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงโรคติดต่อ covid-19

location
12.1413992,102.2806968

      นางสาววิยะดา ผลคิด


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21298

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เรายินดีทำงานเพื่อประชาชนและลดความเสี่ยงให้กับทุกคน

location
13.415377,99.956061

      นางสาวน้ำทิพย์ เจริญรูป


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21812

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ดิฉันเป็นแพทย์แผนไทยประยำรพ.สต. ประจำจุดวัดไข้ซักประวัติผู้ป่วยที่มารับบริการ

location
8.4357598862917,100.01434175575

      วริศรา เขียวดี


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทว.19827

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นด่านแรกในการทำหน้าที่คัดกรอง เช็คอุณหภูมิคนไข้ ร่วมกับพยาบาล

location
7.406497,99.95146

      พท.พงษ์​สุรินทร์​ โ​กมุท​ธ​พงศ์​

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ภูมิปัญญาไทยต้านภัยโควิด

location
13.570202,100.638118

      รุ่งทิพย์ จี้เหียะ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.23180

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำงาน รพ พร้อมช่วยพยาบาลคัดกรอง

location
17.950215,98.69098799554

      นางสาวธัญวรัตน์ สังข์ศิริ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19815

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยุ่จุดคัดกรอง จ่ายยาสมุนไพรให้กับคนไข้ที่มีอาการไอ ไข้ เจ็บคอ ในช่วงโควิด

location
12.109903571546,102.34777178584

      นุชนาฏ ภู่สวัสดิ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป2426

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อบหน้ากากreusen95ให้รพ.และจ่ายยาสมุนไพร

location
14.207953734091,101.2132961054

      นางสาวอรทัย ผลพูนเกิด


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.22468

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ช่วยคัดกรองผู้ป่วย COVID ด่านหน้าของ รพ. และต้มน้ำสมุนไพรแจกจุดคัดกรอง

location
9.9636529980916,98.643029929599

      นางสาวจริญญา สันทะวา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19716

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ด่านหน้าคัดกรอง covid 19 และตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าเข้าที่เกาะยาวน้อย

location
8.13498615565,98.626448048231

      พทป.เอกพัฒน์ เทพชู


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2276

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ออกติดตามผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คัดกรอง ประชาสัมพันธ์

location
12.865746,100.942623

      นางสาวทิพวรรณ คำบรรลือ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21757

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เราทำงานอยู่ในส่วนคัดกรองคนไข้ก่อนเข้ารพ.และช่วยห้องยาในการจัดยาส่งให้คนไข้ตามบ้าน

location
16.063276,99.410795

      นายวรเมธ จีนฉิ้ม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3069

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

      นุชดาว ทิพย์ลุ้ย


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19813

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ดิฉันช่วยกลุ่ม Covid ในการเป็นด่านหน้าในการวัดไข้ ตรวจคนไข้ จ่ายยา ใน รพ.สต.

location
17.707868,100.351749

      นางสาวเบญจวรรณ โอตเปี้ย


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.2126

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
1.ประชาสัมพันธ์แลัส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนทั่วไป 2.ช่วยคัดกรองคนไข้ทีจะเข้ามา รพ. ของด่านหน้า รพ.ก่อนไปรับบรอการอื่นๆใน รพ. 3.ออกจ่ายยาคนไข้ NCDในชุมชนเพื่อลดจำนวนผู้รับบริการ ใน รพ. 4.ช่วยงานฝ่ายเภสัชโดยจัดเตรียมยาสำหรับจ่ายผู้ป่วยNCD 5.ทำอุปกรณ์เสริม

location
17.860285,103.766648

      นางสาวเรวดี ทองอร่าม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
ไม่เปิดเผย

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
รับหน้าที่อยู่ด่านคัดกรอง คัดกรองผู้ป่วย สอบถาม ซักประวัติ ว่าเข้าเกณฑ์ PUI หรือไม่ก่อนส่งผู้ป่วยเข้าพบพยาบาล

location
17.320558,104.109582

      พิชัย ไก่ป๊อก


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.1605

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่เวรจุดคัดกรองโควิด 19 ณ จุดสกัดรอยต่อระหว่างจังหวัด และคัดกรองประเมินดูแลกลุ่มเสียงที่กลับมาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

location
13.447796752129,99.94746336307

      ณัฐธิดา คำมะนาง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พา.22198

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่จุดคัดกรองวัดไข้ เจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาปฏิบัติงาน และจัดทำผ้าเช็ดมือสำหรับการล้างมือป้องกันโรค Covid-19

location
17.624016766466,101.4321179688

      นางสาวกุลธิดา ง่อนสว่าง

      นางสาวจินตนา แก่นสาร


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทว.20829

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นด่านหน้าในการคัดกรองคนไข้ อยู่เวรด่านคัดกรองคนเข้าเมือง

location
12.676867248048,101.06649908497

      นายพโนมล ชมโฉม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21896

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
แพทย์แผนไทยไม่เคยย่อมแพ้ต่อโรคระบาด

location
9.4024933016751,99.178130999207

      น.ส.ธิดาวดี ลาภมาก


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.๒๐๙๔

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
-ทำการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตรงทางเข้าตึกผู้ป่วยนอก ตึกผู้ป่วยใน และออกหน่วยคัดกรองโควิด-19เฉพาะกิจต่างๆ -ทำการจ่ายยาสมุนไพรเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง -ทำface shield ให้แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลใช้

location
16.637025375795,100.99983704845

      น.ส. ชญานิษฐ์ ทองคง


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3534

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
อยู่จุดบริการคัดกรองผู้ป่วยของโรงพยาบาล

location
7.4573515915604,100.13631994832

      พท.กมลชนก โสภาอุทก


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.21562

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ได้ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่ รพ.สต. และ ได้ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่ด่านตรวจประจำอำเภอ

location
17.818535931669,103.69221936911

      นางสาวกรรณิกา อุ่นทรัพย์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.19848

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ทำหน้ากาก Face shield. ให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.และ อสม. พร้อมกับออกไปวัดไข้ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่กลับมาจากต่างจังหวัด และนำยากลุ่มโรคเรื้อรังไปเเจกให้กับผู้ป่วยถึงบ้าน

location
15.682447,101.125886

      น.ส.ธนาทิพย์ สายคำทอน


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พทว.21766

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
COVID19ทุกสายงานมีความสำคัญ แพทย์แผนไทยก็เช่นกัน

location
16.751694,101.210895

      นส.อารีนา ดาราบากอ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
Xพท.ว19184

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
หนูอยู่จุดคัดกรองโควิดวัดไข้ ฉีดสเปรย์ล้างมือเพื่อต้านโควิด

location
6.855897,101.377699

      พท.ป.ปัทมพร บานแย้ม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3015

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพรพร้อมให้คำแนะนำผู้ป่วย URI ที่ ARI Clinic ในรพ.

location
13.531145562167,99.816419425547

      พจน์ชระ คำสีทา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
2541

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

      นางสาวหทัยชนก อินพรหม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.22196

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เข้าเวรเช้า บ่าย ดึก เพื่อคัดกรอง ณ ด้านคัดกรองโควิค

location
16.707093721717,99.240746857583

      นางสาวปภาวี พรหมสูงวงษ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3009

- มีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
จุดคัดกรองผู้รับบริการที่รพ.สต.

location
14.064596419306,100.61913471669

      สันติ โกสุม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
X6800

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองคนไข้COVID ลงสำรวจให้กำลังใจคนที่มากักตัว14วัน

location
13.431117,99.718115

      นายพูลทรัพย์ จันทร์สมุด


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.23118

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

- มีใบนวดแผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
รับหน้าที่เป็นด่านหน้า คัดกรองผู้ป่วย สอบสวน ซักประวัติ ว่าเข้าเกณฑ์ PUI หรือไม่ ก่อนส่งผู้ป่วยเข้าพบพยาบาลและพบแพทย์

location
15.512367239543,104.73116203721

      ศิรินภา ลือหาญ


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
รู้สึกรอมานานมาก6,000ปีได้

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
คัดกรองและแนะนำสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน

location
13.881158882262,100.6438563019

      นายกวินทรา พิบูลย์งาม


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ว.23681

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

- มีใบผดุงครรภ์แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
ดูแลคนไข้ ที่เจ็บป่วย

location
13.789177956175,100.60263779014

      นายคมสัน ทินกร ณ อยุธยา


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
19364

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

- มีใบเภสัชกรรม แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เป็นแพทย์แผนไทยประจำการที่คลินิก

location
13.789060084152,100.60274273157

      รัชต์พงษ์ วิบูลเตโชกิตติ์


เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแผนไทย:
พท.ป.3058

- มีใบเวชกรรม แผนไทย

I FEEL      FOR แพทย์แผนไทย

สิ่งที่คุณอยากบอกเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย:
เราตรวจ และจ่ายยารักษาผู้ไข้

location
13.789168,100.60265SHOW UP 480 PEOPLEข้อมูลการติดต่อ และที่อยู่

SHOW MAP IN FULL SCREEN

MEMBER TYPE

  คือผู้ที่เป็นหมอ เภสัชกร หรือผู้มีใบประกอบโรคศิลป์ ที่ใช้การรักษาแผนไทย
  คือแพทย์แผนไทย ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ แผนไทย (พท.)
  คือผู้รับบริการที่ใช้การแพทย์แผนไทย และร่วมแชร์ความคิดเห็น

EVALUATION TYPE

  รู้สึกประทับใจกับ แพทย์แผนไทย
  รู้สึกกลางๆ กับ แพทย์แผนไทย
  รู้สึกแย่ กับ แพทย์แผนไทย
  ยังไม่มีข้อมูล หรือยังไม่เข้าใจ แพทย์แผนไทย
		
SHARE YOUR THOUGHT WITH THAI TRADITIONAL MEDICINE FRIENDS
BY ADDING LINE "TTM Map"


OR CLICK
เพิ่มเพื่อน